Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende afbakening van de zone van inplanting voor elektriciteitsproductie in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Download het document (pdf, 183 kB)

Datum van goedkeuring

15 maart 2004

Referentie

Advies(A)040315-CDC-261

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact