Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

Download het document (pdf, 159 kB)

Datum van goedkeuring

13 mei 2002

Referentie

Advies(A)020513-CDC-82

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact