Advies over het voorstel van resolutie over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt van 1 oktober 2010, ingediend door mevrouw Lalieux

Samenvatting

Met dit advies heeft de CREG een aantal punctuele verbeteringen aangebracht aan de ingediende resolutie.

Download het document (pdf, 798 kB)

Datum van goedkeuring

25 maart 2011

Referentie

Advies(A)110325-CDC-1054

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Levering aardgas, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact