Advies over het wetsvoorstel 0692/001 tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas van 25 november 2010 ingediend door de heer Renaat Landuyt en mevrouw Ann Vanheste

Samenvatting

Met dit advies toont de CREG aan dat de invoering van een unieke indexeringsformule geldig voor alle energieleveranciers actief op de Belgische markt strijdig is met de basisprincipes van een vrije markt en op het switch gedrag van de consument een negatief effect heeft.

Download het document (pdf, 807 kB)

Datum van goedkeuring

17 maart 2011

Referentie

Advies(A)110317-CDC-1049

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Levering aardgas, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact