Samenvatting

Samen met de invoering van het entry/exit vervoersmodel in oktober 2012 werd in overleg met de marktspelers een proactief congestiebeleid opgesteld en vastgelegd in het toegangsreglement voor aardgasvervoer van Fluxys Belgium.

Basisprincipes zijn dat Fluxys Belgium maximale entry- en exitcapaciteit aanbiedt, de netgebruikers (shippers) geboekte maar niet-gebruikte capaciteit aanbieden op de secundaire markt en het gebruik van capaciteit constant wordt opgevolgd. In het geval er zich congestie voordoet, zal de CREG optreden op basis van de informatie die Fluxys Belgium en de betrokken shippers haar verschaffen.

Dankzij dit beleid heeft er zich tot op heden geen congestie op het gasnetwerk voorgedaan. De Europese regelgeving bevat eveneens een aantal bepalingen inzake congestie, waaronder Long Term Use-It-Or-Lose-It (afgekort LT UIOLI). Eerder geboekte maar ongebruikte capaciteit wordt op die manier aan de markt teruggegeven, waardoor congestie wordt voorkomen en het netwerk beter wordt gebruikt. In België is ook deze UIOLI-verplichting al opgenomen in het toegangsreglement voor aardgasvervoer sedert 2012. Het Europees wettelijk kader is echter niet steeds even eenduidig inzake de toepassing van LT UIOLI.

Dit visiedocument, een gezamenlijk initiatief van de Belgische, Nederlandse en Britse regulatoren, verduidelijkt de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van LT UIOLI. Het is de taak van de CREG om de goede werking van het systeem te monitoren en indien nodig maatregelen te nemen.

Download het document (pdf, 674.78 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere Div-12032015-LTUIOLI