Samenvatting

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerder zal naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van zijn tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Download het document (pdf, 980.81 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere (Z)141218-CDC-1109/7b