Besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie

Samenvatting

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerders zullen naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van hun tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Download het document (pdf, 821 kB)

Datum van goedkeuring

18 december 2014

Referentie

Andere(Z)141218-CDC-1110/7

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie aardgas

Print Contact