Samenvatting

In het kader van de tariefmethodologie 2016 - 2019 voor het transport van elektriciteit heeft de CREG bijlage 4 goedgekeurd. Deze bijlage gaat over de incentive die de CREG voor een ad hoc bepaalde periode kan toekennen aan de netbeheerder voor aanzienlijke en specifieke investeringen in het net.
Download het document (pdf, 331.08 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere (Z)151126-CDC-1109/9