Samenvatting

In deze beslissing keurt de CREG de voorstellen van Fluxys in haar geheel af. Ondanks de voorafgaande voorbereiding en het overleg tussen de CREG en Fluxys, betreurt de CREG deze afkeuring. De CREG maakt bezwaren van zowel contractuele, technische als commerciële aard, in het bijzonder aangaande de bepalingen over de gaskwaliteit en over de secundaire markt. De CREG formuleert ook suggesties om Fluxys toe te laten snel een nieuw voorstel ter goedkeuring in te dienen en zo aan de markt de mogelijkheid te bieden om voor het komende jaar opslagdiensten te onderschrijven.
Download het document (pdf, 535.54 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)111027-CDC-1120