Beslissing over de door FLUXYS N.V. voorgestelde wijzigingen van het standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. “standaard aansluitingscontract”)

Print Contact