Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de methoden voor congestiebeheer en de methoden voor de toekenning van de beschikbare capaciteit op de koppelverbinding België - Frankrijk aan de toegangsverantwoordelijken

Samenvatting

Deze beslissing, die een goedkeuring van het voorstel inhoudt, betreft de verdeling van de interconnectiecapaciteit over de verschillende tijdshorizonten. De CREG is verheugd te merken dat Elia bij haar aanvraag rekening heeft gehouden met de door de CREG gehanteerde principes en sinds meerdere jaren gemaakte aanbevelingen, met name door in haar aanvraag de bijkomende op jaarbasis bepaalde capaciteit ter beschikking te stellen van de jaarlijkse veiling, door het organiseren van een raadpleging van de marktspelers en door het leveren van een rechtvaardiging van de voorgestelde verdeling.

Download het document (pdf, 13487 kB)

Datum van goedkeuring

10 november 2011

Referentie

Beslissing(B)111110-CDC-1123

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact