Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator tot wijziging van de methodes voor toekenning aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, evenals met Zwitserland

Samenvatting

Dit voorstel vormt een eerste stel gemeenschappelijke veilingregels voor de CWE (Centraal-West Europa) en CSE (Centraal-Zuid Europa) regio's en Zwitserland. Dit stel regels volgt het standpunt van de CREG, die als "lead" regulator van de CWE regio steeds een compensatie heeft verdedigd aan het marktprijsverschil voor de reductie van aangehouden capaciteiten. Het voorstel dat door Elia is ingediend laat de CREG hiermee voor het eerst sinds vier jaar geleden toe om de veilingregels voor capaciteit op lange termijn goed te keuren.

Download het document (pdf, 8845 kB)

Datum van goedkeuring

10 november 2011

Referentie

Beslissing(B)111110-CDC-1124

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact