Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys

Samenvatting

De CREG heeft vastgesteld dat de nieuwe aanvraag, door Fluxys ingediend op 8 november 2011 in ruime mate rekening houdt met de opmerkingen en aanbevelingen uit haar beslissing van 27 oktober ll. De CREG is dus van oordeel dat het model uitgewerkt in de genoemde documenten toelaat de diensten voor opslag van aardgas op een evenwichtige en transparante wijze ter beschikking te stellen van de markt. De CREG heeft daarom besloten deze documenten, met inachtneming van de gepubliceerde errata, goed te keuren en vraagt aan Fluxys de goedgekeurde documenten zo snel mogelijk te publiceren, ten minste in het Nederlands en het Frans.

Download het document (pdf, 419 kB)

Datum van goedkeuring

24 november 2011

Referentie

Beslissing(B)111124-CDC-1127

Verwante publicaties

Thema's

Opslag aardgas, Marktmodel

Print Contact