Samenvatting

De CREG heeft vastgesteld dat de nieuwe aanvraag, door Fluxys ingediend op 8 november 2011 in ruime mate rekening houdt met de opmerkingen en aanbevelingen uit haar beslissing van 27 oktober ll. De CREG is dus van oordeel dat het model uitgewerkt in de genoemde documenten toelaat de diensten voor opslag van aardgas op een evenwichtige en transparante wijze ter beschikking te stellen van de markt. De CREG heeft daarom besloten deze documenten, met inachtneming van de gepubliceerde errata, goed te keuren en vraagt aan Fluxys de goedgekeurde documenten zo snel mogelijk te publiceren, ten minste in het Nederlands en het Frans.
Download het document (pdf, 409.21 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)111124-CDC-1127