Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012-2015 (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2012/AR/205-2012/AR/217-2012/AR/220 VAN 6 FEBRUARI 2013 en VERVANGEN DOOR BESLISSING (B)130516-CDC-658E/26)

Print Contact