Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 2012-2015 (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2012/AR/205-2012/AR/217-2012/AR/220 VAN 6 FEBRUARI 2013 en VERVANGEN DOOR BESLISSING (B)130516-CDC-658E/26)

Samenvatting

Door deze beslissing krijgen Elia, de markt en de elektriciteitsverbruikers een beter inzicht en een tarifaire stabiliteit voor de komende vier jaar.

Download het document (pdf, 921 kB)

Datum van goedkeuring

22 december 2011

Referentie

Beslissing(B)111222-CDC-658E/19

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven elektriciteit

Print Contact