Samenvatting

Het dataplatform voor vervoer is beter afgestemd op de behoeften van de vervoersnetgebruikers dan het huidige data platform voor opslag. Het voorstel van Fluxys Belgium tot wijziging ingediend op 10 juli 2012 betekent in de praktijk dat het data platform voor opslag vervangen wordt door het data platform voor vervoer. Het voorstel houdt eveneens rekening met de commentaren die Fluxys Belgium van de marktpartijen ontvangen heeft. De CREG is van oordeel dat de voorgestelde wijziging een verbetering inhoudt, zowel voor Fluxys Belgium zelf als voor de opslaggebruikers en heeft beslist de voorgestelde wijziging goed te keuren. Zij vraagt aan Fluxys Belgium de goedgekeurde documenten zo snel mogelijk te publiceren.
Download het document (pdf, 145 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)120920-CDC-1194