Eindbeslissing over de ‘Methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Frankrijk’ en de koppelverbinding België-Nederland

Samenvatting

Deze beslissing, die een goedkeuring van het voorstel inhoudt, betreft de verdeling van de interconnectiecapaciteit op de koppelverbinding België-Frankrijk over de verschillende tijdshorizonten (jaar, maand, dag). De CREG merkt op dat Elia bij haar aanvraag rekening heeft gehouden met de door de CREG gehanteerde principes en gemaakte aanbevelingen, met name door in haar aanvraag de bijkomende op jaarbasis bepaalde capaciteit ter beschikking te stellen van de jaarlijkse veiling en door het leveren van een rechtvaardiging van de voorgestelde verdeling. Verder vraagt de CREG aan Elia om zo spoedig mogelijk een methode te ontwikkelen voor de verdeling van de interconnectiecapaciteit op de koppelverbinding België-Nederland.

Download het document (pdf, 16729 kB)

Datum van goedkeuring

15 november 2012

Referentie

Beslissing(B)121115-CDC-1200

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact