Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard LNG-contract, het Toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma van de N.V. Fluxys LNG

Samenvatting

Op 3 oktober 2012 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van drie documenten bij de CREG ingediend: het Standaard LNG contract, het Toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma. Op 13 november 2012 heeft FLuxys LNG een brief naar de CREG gestuurd met daarin opgenomen een voorstel van aanpassing. In haar beslissing van 15 november 2012 heeft de CREG de 3 documenten goedgekeurd.

Download het document (pdf, 367 kB)

Datum van goedkeuring

15 november 2012

Referentie

Beslissing(B)121115-CDC-1202

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, LNG, Marktmodel

Print Contact