Beslissing betreffende het geactualiseerde tariefvoorstel van FLUXYS LNG NV inzake de tarieven voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

Samenvatting

In 2004 heeft de CREG meerjarentarieven goedgekeurd voor het gebruik van de LNG-terminal van 1 april 2007 tot 31 maart 2027. Er werd toen voorzien dat Fluxys LNG een geactualiseerd tariefvoorstel aan de CREG zou voorleggen, rekening houdend met het definitieve bedrag van de gerealiseerde investeringen en een zo nauwkeurig mogelijke raming van de toekomstige kosten. Sindsdien heeft de CREG Fluxys LNG verzocht om in haar geactualiseerd tariefvoorstel eveneens rekening te houden met het bedrag van de gecumuleerde regularisatierekening en met de bouw van een tweede aanlegsteiger. In onderhavige beslissing van de CREG worden de plafondtarieven, zoals goedgekeurd in 2004, bevestigd, en worden ook nieuwe tarieven voor nieuwe diensten goedgekeurd.

Download het document (pdf, 390 kB)

Datum van goedkeuring

29 november 2012

Referentie

Beslissing(B)121129-CDC-657G/06

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, LNG

Print Contact