Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers

Samenvatting

Met deze beslissing keurt de CREG het wijzigingsvoorstel van Elia goed. De voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de bepalingen met betrekking tot de gesloten industriële netten, opgenomen in de elektriciteitswet sinds de wijziging ervan door de wet van 8 januari 2012 en om de vrije leverancierskeuze voor de gebruikers van een gesloten industrieel net te garanderen.

Download het document (pdf, 1291 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2012

Referentie

Beslissing(B)121220-CDC-1217

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact