Décision relative à la constatation de l'application correcte de la formule d'indexation et la conformité avec la liste exhaustive des critères admis pour les contrats-types à prix variable de l'énergie par le fournisseur ENGIE ELECTRABEL tijdens het vierde kwartaal van 2017

Samenvatting

De wet voorziet dat variabele energieprijzen worden geïndexeerd op de eerste dag van elk trimester. Binnen de vijf dagen volgend op elke indexering overhandigen de leveranciers aan de CREG een overzicht van de manier waarop zij de indexeringsformules hebben toegepast. De CREG controleert de correcte toepassing van deze indexeringsformules alsook hun conformiteit met de lijst van toegelaten criteria zoals wettelijk bepaald en publiceert hierover haar beslissing.

Download het document (pdf, 439 kB)

Datum van goedkeuring

27 oktober 2017

Referentie

Beslissing(B)1221G/20

Verwante publicaties

Thema's

Vangnet, Levering aardgas

Print Contact