Beslissing over de door ELIA SYSTEM OPERATOR NV voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden van het toegangscontract

Samenvatting

De voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract hebben de bedoeling de invoering van aansluitingen met flexibele toegang mogelijk te maken op het contractuele niveau. De goedgekeurde aanpassing aan het toegangscontract vormt het sluitstuk van een lang proces dat gestart werd naar aanleiding van een aantal aanvragen voor aansluiting van decentrale productie-eenheden waar Elia een negatief antwoord moest op geven.

Download het document (pdf, 5713 kB)

Datum van goedkeuring

28 maart 2013

Referentie

Beslissing(B)130328-CDC-1241

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact