Samenvatting

De voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract hebben de bedoeling de invoering van aansluitingen met flexibele toegang mogelijk te maken op het contractuele niveau. De goedgekeurde aanpassing aan het toegangscontract vormt het sluitstuk van een lang proces dat gestart werd naar aanleiding van een aantal aanvragen voor aansluiting van decentrale productie-eenheden waar Elia een negatief antwoord moest op geven.
Download het document (pdf, 5.45 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)130328-CDC-1241