Beslissing betreffende het correctief tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012 – 2015 - Gecoördineerde versie van 17-12-2015

Samenvatting

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de tariefbeslissing van de CREG van 22 december 2011 vernietigd. Met deze nieuwe beslissing zijn er opnieuw gereguleerde tarieven beschikbaar voor de toegang tot de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit.

Download het document (pdf, 3477 kB)

Datum van goedkeuring

16 mei 2013

Referentie

Beslissing(B)130516-CDC-658E/26b

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact