Eindbeslissing over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited

Samenvatting

Met deze beslissing certificeert de CREG de beheerder van de pijpleiding tussen Groot Brittannië en België volgens het model van de volledige eigendomsontvlechting. Na advies van de Europese Commissie en in gezamenlijk overleg met Ofgem, de energieregulator van Groot Brittannië, zal de CREG de Interconnector (UK) Limited in een overgangsfase tot 3 maart 2015 begeleiden naar een nieuwe structuur, waarin de systeembeheerder volledig gescheiden werkt van aardgasleveranciers en –producenten.

Download het document (pdf, 644 kB)

Datum van goedkeuring

11 juli 2013

Referentie

Beslissing(B)130711-CDC-1236

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact