Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten - Inwerkingtreding op 1 januari 2015

Samenvatting

Met deze beslissing keurt de CREG het voorstel goed. Naast enkele cosmetische aanpassingen omvat het voorstel van ELIA drie hoofdlijnen: de overgang naar kortetermijnveilingen voor alle producten van primaire en secundaire reserve, een verlaging van de drempelwaarde voor het in aanmerking nemen van offertes betreffende langetermijnproducten van 5 MW (nu) naar 1 MW (nieuwe voorgestelde waarde), en de evolutie van het product tertiaire reserve dynamisch profiel.

Download het document (pdf, 552 kB)

Datum van goedkeuring

15 mei 2014

Referentie

Beslissing(B)140515-CDC-1331

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact