Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende het algemene model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge, methode van toepassing op de Belgische grenzen voor dagcapaciteiten

Samenvatting

De CREG beslist om het door Elia ingediende voorstel goed te keuren voor een periode van twaalf maanden, te tellen vanaf 9 oktober 2014, en mits het vervullen van de voorwaarden zoals weergegeven in de beslissing.

Download het document (pdf, 433 kB)

Datum van goedkeuring

09 oktober 2014

Referentie

Beslissing(B)141009-CDC-1296

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact