Eindbeslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten

Samenvatting

De CREG heeft het voorstel van Elia goedgekeurd. Dit voorstel gaat, naast enkele cosmetische aanpassingen, voornamelijk over drie onderwerpen: de deelname van de Belgische regelzone aan de IGCC, de afstemming op de werkingsregels van de strategische reserve en de invoering van een maximumwaarde die de prijs van de activeringsoffertes van bepaalde tertiaire reservevermogens beperkt.

Download het document (pdf, 387 kB)

Datum van goedkeuring

23 oktober 2014

Referentie

Beslissing(B)141023-CDC-1372

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact