Samenvatting

Na een marktbevraging in oktober-november 2016 heeft Interconnector(UK) haar voorstellen tot aanpassing van haar toegangsreglement en vergoedingsmethodologie bij de CREG en Ofgem ingediend. Op 22 december 2016 heeft de CREG haar goedkeuring van de huidige vergoedingsmethodologie van Interconnector(UK) verlengd tot 31 december 2017. Daarnaast heeft ze de wijziging van de vergoedingsmethodologie voor de profielherzieningsdienst en de vereenvoudigde conversiedienst goedgekeurd op voorwaarde dat deze diensten door de betrokken regulatoren worden goedgekeurd zonder afbreuk te doen aan deze laatste goedkeuringen.

Download het document (pdf, 779.44 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1442/3