Samenvatting

De CREG ontving in april 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een wijziging aan de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten. Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 besloot de CREG de voorgestelde regels goed te keuren.

Download het document (pdf, 251.68 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1442/5