Samenvatting

In het kader van haar controleopdrachten, en meer specifiek over de rapportering van het boekjaar 2020, heeft de CREG beslist dat de toepassing door Interconnector van de tarieven in de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 geresulteerd heeft in een verhoging van de egalisatierekening (regulatoir tegoed) met 23,096  kGBP.

Download het document (pdf, 328.94 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1442/8