Samenvatting

Met deze beslissing aanvaardt de CREG het voorstel van Elia betreffende het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve. Het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve bedraagt bijgevolg 0,6110 EUR/MWh netto afgenomen energie. Dit tarief treedt in werking op 1 februari 2015.
Download het document (pdf, 552.62 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)150129-CDC-658E/32