Beslissing over het voorstel van 25 november 2014 van ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 januari 2015 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van toeslagen en heffingen – Strategische reserve

Samenvatting

Met deze beslissing aanvaardt de CREG het voorstel van Elia betreffende het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve. Het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve bedraagt bijgevolg 0,6110 EUR/MWh netto afgenomen energie. Dit tarief treedt in werking op 1 februari 2015.

Download het document (pdf, 565 kB)

Datum van goedkeuring

29 januari 2015

Referentie

Beslissing(B)150129-CDC-658E/32

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve, Tarieven elektriciteit, Toeslagen en heffingen

Print Contact