Eindbeslissing over de vraag tot goedkeuring van het voorstel houdende wijzigingen aan de evaluatiemethode voor en aan de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2015

Samenvatting

De door ELIA voorgestelde wijzigingen zijn van tweeërlei aard: enerzijds de wijzigingen betreffende de verduidelijking van het in 2015 te contracteren primair reservevolume, anderzijds de wijzigingen betreffende de selectieregels van producten van de primaire reserve. Op basis van haar analyse meent de CREG dat deze wijzigingen in het belang van de netgebruikers zijn omdat ze een betere technische en economische efficiëntie van de bronnen van primaire regeling toelaten en de regels van ENTSO-E nog steeds in acht nemen. De CREG heeft daarom beslist om het voorstel van ELIA voor 2015 goed te keuren.

Download het document (pdf, 287 kB)

Datum van goedkeuring

12 februari 2015

Referentie

Beslissing(B)150212-CDC-1402

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact