Samenvatting

Overeenkomstig de elektriciteitswet moet de netbeheerder Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over dit voorstel van werkingsregels en over de ontwerpbeslissing. In haar eindbeslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf 1 november 2015.
Download het document (pdf, 1.3 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)150312-CDC-1403