Eindbeslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2015

Samenvatting

Overeenkomstig de elektriciteitswet moet de netbeheerder Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over dit voorstel van werkingsregels en over de ontwerpbeslissing. In haar eindbeslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf 1 november 2015.

Download het document (pdf, 1367 kB)

Datum van goedkeuring

12 maart 2015

Referentie

Beslissing(B)150312-CDC-1403

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact