Beslissing betreffende het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de NV FLUXYS LNG betreffende het exploitatiejaar 2014

Samenvatting

De studie stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende categorieën verbruikers. Voor elektriciteit is België relatief competitief voor kleinere peakload industriële verbruikers, minder voor baseload industriële profielen. Voor gas is België dan weer uiterst competitief in alle segmenten. Met internationale verschillen op het vlak van belastingtarieven en regionale verschillen per land valt geen eenduidige conclusie te trekken. Verder onderzoek en nuancering is dan ook noodzakelijk.

Download het document (pdf, 354 kB)

Datum van goedkeuring

07 mei 2015

Referentie

Beslissing(B)150507-CDC-657G/11

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, LNG

Print Contact