Beslissing betreffende de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

Samenvatting

1 oktober 2015 wordt een mijlpaal in de integratie van de Belgische en de Luxemburgse gasmarkten. Op die dag wordt de Europese Verordening van toepassing die een netcode voor de gasbalancering van transmissienetten vaststelt. Met het oog op die evolutie keurde de CREG, op voorstel van Fluxys Belgium, de tarieven inzake de balancering van het aardgasvervoersnet goed. Hetzelfde gebeurde bij de Luxemburgse regulator ILR op voorstel van Balansys, de coördinator van het Luxemburgse balanceringssysteem. Op die manier wordt de gemeenschappelijke balanceringszone BeLux een feit.

Download het document (pdf, 451 kB)

Datum van goedkeuring

03 september 2015

Referentie

Beslissing(B)150903-CDC-656G/30

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact