Eindbeslissing over het openen van een certificeringsprocedure ten aanzien van Interconnector (UK) Limited

Samenvatting

In dit document besluit de CREG dat Interconnector (UK) Limited voldoet aan de vereisten inzake eigendomsontvlechting, met dien verstande dat de CREG van oordeel is dat zowel voor de terminal te Zeebrugge als voor de
vier compressiestations op Belgisch grondgebied Interconnector (UK) Limited hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via IZT de exclusieve controle geniet over de ontwikkeling van voornoemde installaties en dit zowel tijdens als na afloop van de lease periode van beide voornoemde installaties.

Download het document (pdf, 439 kB)

Datum van goedkeuring

09 oktober 2015

Referentie

Beslissing(B)151009-CDC-1429

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking aardgas

Print Contact