Eindbeslissing over de methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Nederland

Samenvatting

Deze eindbeslissing gaat over de verdelingsregels over de jaar-, maand- en daghorizon. De CREG keurt hierbij het voorstel van Elia goed. Tevens vraagt de CREG Elia deze verdelingsregels met het oog op de toekomst samen met de andere Europese transmissienetbeheerders verder te harmoniseren.

Download het document (pdf, 3223 kB)

Datum van goedkeuring

09 oktober 2015

Referentie

Beslissing(B)151009-CDC-1436

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact