Eindbeslissing over het voorstel van de NV Elia System Operator van de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken alsook de toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen

Samenvatting

Deze eindbeslissing handelt over de Europese geharmoniseerde veilingregels voor de langetermijnrechten (de toewijzingsregels voor jaar- en maandtransportcapaciteiten) en over de regels voor de schaduwveilingen van dagcapaciteiten wanneer de impliciete marktkoppeling faalt. Deze veilingregels zijn reeds van toepassing voor de veilingen voor jaar- en maandtransportcapaciteiten voor 2016.

Download het document (pdf, 16510 kB)

Datum van goedkeuring

09 oktober 2015

Referentie

Beslissing(B)151009-CDC-1446

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact