Samenvatting

Midden oktober diende Fluxys Belgium bij de CREG een herwerkte aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen aan een aantal contracten. Doel van deze wijzigingen was de aanpassing van het dienstenaanbod aan de invoering van de netwerkcode Capacity Allocation. Fluxys Belgium meldt ook dat de integratie van de hubdiensten op een later tijdstip zal volgen. Met betrekking tot de Interconnectie Akkoorden laten ze weten dat ze de stand van zaken zullen meedelen in het kader van de implementatie van de netwerkcode Interoperability. De aanpassingen van het dienstenaanbod voor bepaalde types eindklanten tot slot worden ter raadpleging voorgelegd en apart ter goedkeuring ingediend. In haar beslissing van 29 oktober keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed en beslist zij dat deze in werking treden vanaf 1 november 2015.
Download het document (pdf, 456.29 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)151029-CDC-1469