Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de door NV Fluxys Belgium aangepast voorstel van het Standaard aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, C1, C3, E, G en H van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Samenvatting

Midden oktober diende Fluxys Belgium bij de CREG een herwerkte aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen aan een aantal contracten. Doel van deze wijzigingen was de aanpassing van het dienstenaanbod aan de invoering van de netwerkcode Capacity Allocation. Fluxys Belgium meldt ook dat de integratie van de hubdiensten op een later tijdstip zal volgen. Met betrekking tot de Interconnectie Akkoorden laten ze weten dat ze de stand van zaken zullen meedelen in het kader van de implementatie van de netwerkcode Interoperability. De aanpassingen van het dienstenaanbod voor bepaalde types eindklanten tot slot worden ter raadpleging voorgelegd en apart ter goedkeuring ingediend. In haar beslissing van 29 oktober keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed en beslist zij dat deze in werking treden vanaf 1 november 2015.

Download het document (pdf, 467 kB)

Datum van goedkeuring

29 oktober 2015

Referentie

Beslissing(B)151029-CDC-1469

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact