Samenvatting

Via deze beslissing keurt de CREG het tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de regulatoire periode 2016-2019 goed. De tariefverlaging van 7%, die gold vanaf begin 2015, blijft in de nieuwe tarieven gehandhaafd.
Download het document (pdf, 554.4 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)151029-CDC-656G/31