Beslissing betreffende het tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2016-2019

Samenvatting

Via deze beslissing keurt de CREG het tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de regulatoire periode 2016-2019 goed. De tariefverlaging van 7%, die gold vanaf begin 2015, blijft in de nieuwe tarieven gehandhaafd.

Download het document (pdf, 567 kB)

Datum van goedkeuring

29 oktober 2015

Referentie

Beslissing(B)151029-CDC-656G/31

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, Opslag aardgas, Ondersteunende diensten

Print Contact