Samenvatting

Op 4 november heeft de CREG van Elia een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het toegangscontract ontvangen. Via die wijzigingen wil Elia het contract in overeen-stemming brengen met de nieuwe tariefmethodologie voor het transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie zoals door de CREG op 18 december 2014 vastgesteld. Anderzijds wil het de procedures voor de aanduiding van de toegangshouder en de toegangsverantwoordelijke(n) uitklaren. Tot slot heeft Elia een beperkt aantal wijzigingen onder de noemer “varia”. In haar beslissing van 3 december 2015 keurt de CREG de door Elia voorgestelde wijzigingen goed.
Download het document (pdf, 398.54 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)151203-CDC-1488