Samenvatting

Begin december 2015 diende Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen aan het Aardgasvervoers-programma en aan een aantal bijlagen van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer. Doel is eindgebruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op het hogedruknet (zoals elektrische centrales en industriële eindklanten) een nieuwe dienst te bieden naast het bestaande aanbod van jaarlijkse, seizoens- en korte termijndiensten. Deze nieuwe dienst zal worden gecommercialiseerd onder de naam Fix/Flex. Daarnaast bieden de voorgestelde wijzigingen netgebruikers de mogelijkheid diensten te onderschrijven onder het kalenderdagregime. Met haar beslissing van 17 december 2015 keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2016. De intekenperiode voor de nieuwe diensten loopt tot en met 31 januari 2016.
Download het document (pdf, 618.72 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)151217-CDC-1495