Eindbeslissing over het voorstel van de NV Elia System Operator voor de Regelingen voor meerdere NEMO’s (MNA) voor de Belgische biedzone

Samenvatting

Eind oktober 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de Regelingen voor meerdere benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO’s) voor de Belgische biedzone. De CREG besliste om de voorgestelde Regelingen goed te keuren.

Download het document (pdf, 860 kB)

Datum van goedkeuring

22 december 2016

Referentie

Beslissing(B)1575

Bijlage(n)

Voorstel van Regelingen voor meerdere NEMO’s (MNA) voor de Belgische biedzone, in overeenstemming met Artikel 45 en Artikel 57 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit

Print Contact