Beslissing over het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een eenvormige methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens

Samenvatting

In juni 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor een methodologie voor de verstrekking van de opwekkings- en basislastgegevens. Deze methodologie werd door Elia samen met alle andere Europese transmissiesysteembeheerders ontwikkeld en ter goedkeuring aan alle regulerende instanties voorgelegd. De CREG besliste om de voorgestelde methodologie goed te keuren.

Download het document (pdf, 981 kB)

Datum van goedkeuring

12 januari 2017

Referentie

Beslissing(B)1593

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact