Samenvatting

Drie in 2016 aangenomen Europese verordeningen stellen netcodes vast met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet (de netcodes RfG, DCC en HVDC). Met toepassing van deze verordeningen kan de bevoegde regulerende instantie - op verzoek van bepaalde betrokken partijen - afwijkingen van een of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan.

Op 20 april 2017 heeft de CREG, volgend op een openbare raadpleging die afliep op 20 februari 2017, haar beslissing tot vaststelling van de criteria voor het toestaan van dergelijke afwijkingen genomen.

De criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en HVDC kwamen tot stand door samenwerking tussen de vier regulatoren (CREG, CWaPE, VREG en BRUGEL) en zijn hier beschikbaar.

Download het document (pdf, 611.72 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1602