Beslissing over de gemeenschappelijke goedkeuringsaanvraag van EPEX SPOT Belgium en Nord Pool AS en alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders voor het gewijzigde plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de MCO-functies

Samenvatting

In april 2016 dienden EPEX SPOT Belgium en Nord Pool bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor het plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de marktkoppelingsbeheersfuncties (het “MCO Plan”). Dit plan werd door EPEX SPOT Belgium, Nord Pool en de andere Europese benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (“NEMO’s”) ontwikkeld en ter goedkeuring aan de regulerende instanties voorgelegd.

Na twee wijzigingsverzoeken in oktober 2016 en in april 2017 besliste de CREG om het voorgestelde plan goed te keuren.

Download het document (pdf, 574 kB)

Datum van goedkeuring

29 juni 2017

Referentie

Beslissing(B)1603

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact