Eindbeslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende het algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge - model van toepassing op de Belgische grenzen voor intradaycapaciteit

Samenvatting

Elia diende bij de CREG een voorstel in voor het algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge. Met deze eindbeslissing keurt de CREG deze capaciteitsberekeningsmethode op de intraday tijdshorizon af. Het gaat om een gecoördineerde methode in de Centraal-West Europese (CWE) regio gebaseerd op het nagaan van mogelijke verhogingen van Available Transmission Capacity (ATC)-waarden.

Download het document (pdf, 558 kB)

Datum van goedkeuring

03 maart 2016

Referentie

Beslissing(B)160303-CDC-1479

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact