Samenvatting

Elia diende bij de CREG een voorstel in voor het algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transportbetrouwbaarheidsmarge. Met deze eindbeslissing keurt de CREG deze capaciteitsberekeningsmethode op de intraday tijdshorizon af. Het gaat om een gecoördineerde methode in de Centraal-West Europese (CWE) regio gebaseerd op het nagaan van mogelijke verhogingen van Available Transmission Capacity (ATC)-waarden.
Download het document (pdf, 545.17 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160303-CDC-1479