Eindbeslissing betreffende het voorstel van ELIA betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten - Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 augustus 2016 en volledige inwerkingtreding op 1 januari 2017

Samenvatting

In april heeft Elia een voorstel ingediend betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. De voorgestelde evoluties gaan over de invoering van de Belgische deelname aan een internationale samenwerking voor de reservering van het primaire regelvermogen vanaf 1 augustus 2016, over de werking van de secundaire intraday-markt in geval van defect, en over de evoluties met betrekking tot de IGCC (International Grid Control Cooperation). Met haar eindbeslissing, en na een openbare raadpleging van de marktspelers, keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 461 kB)

Datum van goedkeuring

09 juni 2016

Referentie

Beslissing(B)160609-CDC-1525

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact