Samenvatting

Elia stelde wijzigingen voor aan de algemene voorwaarden van het ARP-contract, meer bepaald het afschaffen van de perimetercorrectie voor primaire reserve producten, het verder in lijn te brengen van het contract met specifieke punten gedefinieerd in de CACM-verordening en op het mogelijk maken van de elektronische handtekening en de elektronische facturatie. Via deze beslissing keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed.
Download het document (pdf, 336.94 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160622-CDC-1537