Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Samenvatting

Elia stelde wijzigingen voor aan de algemene voorwaarden van het ARP-contract, meer bepaald het afschaffen van de perimetercorrectie voor primaire reserve producten, het verder in lijn te brengen van het contract met specifieke punten gedefinieerd in de CACM-verordening en op het mogelijk maken van de elektronische handtekening en de elektronische facturatie. Via deze beslissing keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed.

Download het document (pdf, 345 kB)

Datum van goedkeuring

22 juni 2016

Referentie

Beslissing(B)160622-CDC-1537

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact